De filosofie van Star Legal Services

Star Legal Services vindt uw rechten belangrijk. U houdt zich aan de regels. De overheid dus ook. Zo wordt onrecht voorkomen. Daar waar de overheid zich niet houdt aan de regels ontstaat een scheve balans in de verhoudingen tussen de overheid en haar burgers. Star Legal Services wilt u hier het gevoel geven dat u moet procederen om uw recht te halen en om dit balans te herstellen. Hoe meer u procedeert, hoe meer fouten er worden gecorrigeerd, hoe rechtvaardiger onze samenleving wordt.
Star Legal Services weet uit ervaring dat de overheid fouten maakt. Burgers merken deze fouten niet of nauwelijks op. Daar waar zij het opmerken schromen zij ervoor om hun rechten te halen. Wellicht denken zij dat dit hun onnodig geld gaat kosten. Met als gevolg dat jegens u onrecht wordt gepleegd, maar ook dat dit onrecht zich herhaalt. Dit vinden wij onwenselijk. Met het oog op het herstellen van dit onrecht wilt Star Legal Services daarom een drempel weghalen om te procederen. Dit doet Star Legal Servies met haar expertise en daadkracht en op een heldere en eerlijke manier.
Heeft u een vraag? Bereik ons nu!