Meld uw boete nu kosteloos aan!

Als de boete kans maakt, zullen wij bezwaar maken tegen jouw boete bij het CVOM of de gemeente. Vinden wij geen juridische grond, dan verduidelijken we waarom de boete volgens ons terecht is.
Onze diensten
Star Legal Services gaat namens haar cliënten in bezwaar bij de volgende besluiten:
Verkeersboetes, zogeheten Mulder-beschikkingen
Naheffingsaanslagen, zogeheten parkeerboetes
Onterechte of te veel betaalde parkeerbelasting aan een parkeerautomaat of via een mobiele belprovider
Onterechte of te veel betaalde parkeerbelasting middels uw parkeervergunning
De afwijzing en toewijzing van een parkeervergunning
De wijziging of intrekking van een parkeervergunning
De afwijzing en toewijzing van een ontheffing van verkeersvoorschriften, een zogeheten RVV-ontheffing
De wijziging of intrekking van een ontheffing van verkeersvoorschriften, een zogeheten RVV-ontheffing
APV-boetes
De afwijzing of toewijzing van een gehandicaptenparkeerkaart
De intrekking van uw gehandicaptenparkeerkaart
Verkeersbesluiten
Het niet betalen van een verkeersboete en de tenuitvoerlegging van een dwangbevel

Aanmeldformulier

Door het invullen van dit formulier machtigt u Star Legal Services om namens u in bezwaar/beroep te gaan tegen het besluit.
Upload jouw boete